Nothing But Nets

När jag startade JUNIPER, bestämde jag mig för att skapa de absolut bästa sängkläderna du kan tänka dig. Men som vi alla vet, handlar det inte bara om komfort för att sova gott om natten, det handlar om att veta att du bidrar positivt till samhället och världen. Att veta att det du gjorde idag gjorde världen lite bättre, och att dina fotspår stegvis kommer att skapa en väg för andra att följa.

JAG OCH JACOB FIRADE VÅR FÖRLOVNING I SYDAFRIKA

Jacob och jag var på förlovningsresa i Sydafrika för ett par år sedan. Och vi båda blev väldigt inspirerade av landet, klimatet, miljön och människorna. Vi började drömma oss bort och funderade på hur skulle vi kunna på bo här och hur skulle vi kunna hjälpa och supporta familjer att få sova tryggt om natten. Jag blev väldigt tagen av den här platsen, och kände att den dagen jag får möjlighet ska jag göra något som hjälper familjer i Sydafrika till ett tryggare liv, men hur, det återstod att se.

Den dagen är här. Jag är så stolt över att berätta att JUNIPER har satt upp ett partnerskap med Förenta Nationernas stiftelse Nothing But Nets kampanj – en global kampanj som väcker medvetenhet och medel för att bekämpa malaria.

Berättar mer om detta längre fram. För er som inte signat upp er gör gärna det genom att klicka på länken nedan.

www.juniperofsweden.com

Följ oss gärna på Instagram: JUNIPER

ENGLISH

When I started JUNIPER I set out to create the highest quality bed sheets imaginable.

But as we all know, sleeping soundly at night is not only about comfort, it is about knowing that you are contributing positively to society and the world. Knowing that what you did today made the world a little better, and step by step your footprints will create a path for others to follow.

ME AND JACOB WENT TO SOUTH AFRICA TO CELEBRATE OUR ENGAGEMENT

Jacob and I were in South Africa to celebrate our engagement a couple of years ago. We were both inspired by the country, the climate, the environment and the people around us. We started dreaming about living here not just because of the lovely environment also cause we wanted to help and support families that not have the ability to sleep safely at night. I was very taken by this place, and felt that when the opportunity comes I will do whatever I can to help families to a safer life. But at that point, I didn’t have the answer on how to do that.

Finally, the day is here. I am very proud to say that JUNIPER has started a partnership with The United Nations Foundation’s Nothing But Nets Campaign a global campaign that raises awareness and funds to prevent malaria.

I am looking forward to tell you more about the partnership later on. In the meantime, don’t miss out on signing up for the waitlist www.juniperofsweden.com

Follow us on Instagram: JUNIPER

Best,

Mathilda

Camps Bay South Africa 

Sydafrika förlovning

Share: